#44 Längre träplank

Det träplank som kommunen satte upp för några år sedan när de rev den stora thujahäcken är ett sällsamt skydd mot ljud och gluttande. Däremot ramar den in en väldigt begränsad del av tomten och hoppar framförallt över en ganska viktig ände som gör att alla rullskideåkare (fler än du tror), spatserare, pokemonjagande cyklister och andra som nyttjar trottoaren utanför tittar rakt in över den del där vi rör oss som mest.

I ett ganska tafatt och meningslöst försök att förlänga denna träbarriär så tog vi några jordankare och halvrisiga plank  som låg strödda över tomten sen föregående ägare och slog ner dem. Skillnaden blev inte jättestor men ändå märkbar. Tillsammans med syrenbusken nere vid grillplatsen är det nu nästan heltäckt, i vilket fall på sommarhalvåret när vi är där ute som mest.