#48 Regntäta altanen

Förra året så gjordes ett halvslappt försök till att täta altantaket i bakkant genom att lägga in en list löst under takpannorna. Det visade sig att slapp lösning ger slappt resultat och det regnade in nästan lika mycket som förut. Det stora problemet är att taklutningen är väldigt flack så det blir en del bakrinning.

Så en insats gjordes för att få en bättre lösning på det hela! Först tog jag upp dammsugare och såg till att det blev rent och dammfritt under. Antagligen hade det blivit ännu bättre om jag också rengjort och gnuggat ytan helt fin, men någon gräns får vi dra. Skumlisten tätades sedan mot taket med hjälp av butyltätmassa hela vägen. Det var ett ganska pillrigt jobb eftersom att pannorna ligger emot på knepiga sätt på vissa ställen och därför får skumlisten att bända och vrida sig. Men det gick bra till slut även om det krävdes en del tålamod. Oftast var det bara att spruta ut massan och sen täta till det genom att trycka med skumlisten. Ibland tog jag till en gammal uttjänt morakniv för att “spackla” till det lite.

Allt detta gjordes den 14 april och det är nu två månader senare fortfarande svårt att avgöra om det varit en bra lösning eller inte, eftersom att det knappt har regnat sen dess ^^