Att tänka tillsammans

Det finns en magisk kraft i en grupp där olikheter uppmuntras, tankar ifrågasätts med genuin nyfikenhet och där allas deltagande är en ledstjärna. När ett problem presenteras för den samlingen kan du vara säker på att resultatet överstiger förväntningar och ofta rimliga gränser. Sverok är en organisation där jag får uppleva detta ofta. Så pass…

Read More