Styrdokument för förtydligande av begreppet dejt

I början av december satt vi i Sveroks förbundsstyrelse och slöade i vår chatt och Sebastian beskrev att hen var på “typ, dejt”. Efter en kort diskussion blev det uppenbart att det finns oklarheter på området dejt varpå Alexander frågade: “Åh Tjarls, du som är så fantastisk och bra på det mesta men särskilt styrdokument, kan du inte skapa ett styrdokument som klargör skillnaderna” (Inte hans exakta ord, men jag kände det han ville säga genom chatten). När det väl var skrivet ansåg Jean-Ling att det borde publiceras för att kunna spridas. Sen dess har det varit ute på en offentlig remissrunda där människor har fått tycka till kring innehållet och nu publiceras version 2, som jag tror är den färdiga. Det som uppskattades mest var introducerandet av begreppet Schrödingers det.

Styrdokument för förtydligande av begreppet dejt

Syfte

Att klargöra vad som är en dejt, vad som inte är det och eventuella gråzoner.

Dejt

En dejt är ett möte mellan två eller fler människor där det finns ett gemensamt intresse av att utforska möjligheten till en relation som är romantisk och/eller sexuell.

Inte en dejt

Alla möten mellan människor som inte innebär ett ömsesidigt utforskande av möjligheten till en relation som är romantisk och/eller sexuell är inte en dejt.

Schrödingers dejt

Om det är okänt vad en persons syfte med mötet är, så befinner sig mötet i den gråzon som härmed kallas ”Schrödingers dejt”, eller på vardagiska: ”Typ dejt, kanske”. För ett möte att gå från ”Typ dejt, kanske” till ”dejt” eller ”inte en dejt” måste ett samtal ske som tydliggör de involverade personernas agendor. Detta kan även åstadkommas genom subtila hintar, men kommer att resultera i ett gissande som kanske leder en part att tro att det är en dejt, medan en annan stärks i sin tro att det inte är det.

Detta mellanting är inte ovanligt och kan vara en naturlig del i början av en ny relation, där det är för tidigt för att någon av parterna ska vara säker på sina agendor.

Hantering av snett utfall i tolkandet av schrödingers dejt

Det är inte ovanligt att parter missförstår andras agendor, vilket leder till ett missförstånd. Det viktigaste att göra för att undvika och för att lösa en sådan situation är att prata med sin/a motpart/er så tidigt som möjligt efter det att ens intentioner blivit kända för en själv. Det sämsta möjliga är att fortsätta tolka, omtolka och tolka varandra agendor eftersom att detta leder till en evinnerlig loop av oönskad Schrödingers dejt.