Styrdokument för bajsblöjor

 

Syfte

Styrdokumentet har för avsikt att upplysa om korrekt hantering av exkrement som uppfångats av för ändamålet avsedd engångsbyxa.

Avgränsning

Styrdokumentet avser endast hantering av engångsartiklar, inte återanvändningsbara diton.

Stegvis genomgång av korrekt hantering

  1. Vik ihop blöjan och klistra ihop den till ett paket med hjälp av sina egna flikar.
  2. Släng den i ett för ändamålet avsett påse. Om dina vanliga hushållssopor börjar bli fulla kan du använda den påsen, annars ta en de mindre du har på lager.
  3. Se till att blöjan lämnar lägenheten snarast möjligast. Inga andra ursäkter än att du är ensamt ansvarig för barnet kan göra att du skjuter upp överlämnandet av påsen till sopkärl utanför gränserna för ditt bohag. Det spelar ingen roll om ditt sportlag spelar på tv eller om du har världens viktigaste tenta att plugga inför, påsen ska ut och det direkt.
  4. Om du läser punkt fyra har du brutit mot punkt tre. Inga ursäkter! Ut med den innan lukten likt vägglöss biter sig fast.